Vårt företag

O3 Inseneribüroo erbjuder alla sina lösningar i BIM-systemet (Building Information Modelling) för att ge klienten en bättre överblick av de planerade tekniska lösningarna.

 

2011 kom ett team av ambitiösa ingenjörer upp med idén att ändra den tekniska processen från grunden. Leverans av projekt på papper måste bli något i det förflutna.

 

Tanken var denna: att försöka göra projektet lika genomtänkt och detaljerat i tekniska nätverks designfas som i utförandeprocessen och byggfasen. För att göra detta började företaget använda BIM-teknik (Building Information Modelling) som gör det möjligt att visa praktiskt taget varje rör och tråd på skärmen i 3D-format i deras exakta framtida position. Det här gör det möjligt att hantera ett projekts olika delars giltighet och kompatibilitet. Bortsett från det här, hjälper denna typ av tillvägagångssätt till att beräkna exakt pris på konstruktionen – varje mutter, bult och skruv kan räknas och prisberäkningen ligger bara ett klick bort.

 

Företaget består nu av de bästa BIM-ingenjörerna på fältet, vars mål är att erbjuda kunder professionella och högkvalitativa designlösningar.

 

 

O3 Inseneribüroos nyckelområden är:

 

 

– projektledning av konstruktionsdesign,

 

– design av externt värmeledningsnät,

 

– design av värme-, ventilations- och kylsystem,

 

– design av externt vattenförsörjnings- och avloppsnät och en byggnads vattenförsörjnings- och avloppssystem,

 

– design av det externa starkströmsnätet och installation av starkström för en byggnad,

 

– design av det externa svagströmsnätet och installation av svagström för en byggnad,

 

– design av den automatiska anordningen för en byggnad,

 

– förberedelse av energicertifikat och olika energianalyser.

 

 

Vi har utmärkta partners som utför arkitektorisk och konstruktionsdesign av byggnader med hjälp av BIM-systemet.

 

 

 

  • 11. märtsist 2013 10. märtsini 2014 aitas O3 Inseneribüroo OÜ-l põhivara ja rakendustarkvara soetada EAS Starditoetus.

    18. septembrist 2014 kuni 17. septembrini 2015 aitas O3 Inseneribüroo OÜ-l rakendustarkvara soetada EAS Kasvutoetus.

  • O3 Technology | 2019