Targo Pomerants

 

Amet: Projekteerimise projektijuht

Akadeemiline kvalifikatsioon: Eesti Maaülikooli tehnikateaduse magister, cum laude

Telefon: +372 5887 0875

E-mail: targo@o3.ee

 

Targo on spetsialist, kellel on ergonoomika-alane magistrikraad, mis loob eelduse koostööks ülejäänud meeskonnaga luua tervislik ja ohutu nii elu- kui töökeskkond. Tema missioon on harmoonias ettevõtte missiooniga, mille eesmärk on pakkuda toetudes erialastele teadmistele, kolmemõõtmelise modelleerimistarkvara võimalustele parimat sisekliimat nii koju kui kontorisse.

 

Ajakohastades ja arendades ergonoomika- kui projekteerimisalast kompetentsi püüab Targo ja meeskond ning meie partnerid luua kõik võidavad olukorda (“WIN-WIN-WIN”). Sisekliima ergonoomika viitab sisekliima heale kvaliteedile, tervislikkusele ja ohutusele selles keskkonnas elavatele või töötavatele inimesetele.

 

Targo hindab oma perekonda, peab lugu spordist nii spordisaalis kui ka tugitoolis ning headest sõpradest veetmas kvaliteet aega. Targo on oma töös ja eraelus loov, analüüsi- ja üldistusvõimeline, täpne, koostöö- ja vastutusvõimeline, otsustusvõimeline ning koostööaldis loomaks midagi tõeliselt head.

  • 11. märtsist 2013 10. märtsini 2014 aitas O3 Inseneribüroo OÜ-l põhivara ja rakendustarkvara soetada EAS Starditoetus.

    18. septembrist 2014 kuni 17. septembrini 2015 aitas O3 Inseneribüroo OÜ-l rakendustarkvara soetada EAS Kasvutoetus.

  • O3 Technology | 2019