Meriliis Gulbis

 

Amet: Hoone elektripaigaldiste BIM projekteerija

Akadeemiline kvalifikatsioon: Tallinna Tehnikakõrgkooli rakenduskõrgharidusõppe diplom

Telefon: +372 5344 3008

E-mail: meriliis@o3.ee

 

Meriliis on omandanud rakenduskõrghariduse Tallinna Tehnikakõrgkoolis. O3 Inseneribüroos töötab ta elektriprojekteerijana põhiliselt nõrkvoolu valdkonnas. Mudelprojekteerimise juures paelub teda detailsus, millega tagatakse projekti kvaliteet ning realiseeritavus.

 

Projekteerimisega paralleelselt aitab Meriliis luua nõrkvoolu ja automaatika BIM tüüpjooniseid ja tüüpsüsteeme selleks, et edastada kliendile üha kvaliteetsem nõrkvoolu ja automaatika projekt.

  • 11. märtsist 2013 10. märtsini 2014 aitas O3 Inseneribüroo OÜ-l põhivara ja rakendustarkvara soetada EAS Starditoetus.

    18. septembrist 2014 kuni 17. septembrini 2015 aitas O3 Inseneribüroo OÜ-l rakendustarkvara soetada EAS Kasvutoetus.

  • O3 Technology | 2019