Egert-Ronald Parts

 

Amet: Energiatõhususe ja sisekliima spetsialist

Akadeemiline kvalifikatsioon: Tallinna Tehnikaülikooli Tehnikateaduse magister

Pädevus: diplomeeritud energiatõhususe spetsialisti esmane kutse, tase 7

Telefon: +372 5346 0896

E-mail: egert-ronald@o3.ee

 

Egert-Ronald on omandanud rakenduskõrghariduse Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonete ehituse erialal. Õpingute käigus tekkinud sügavam huvi ehitusinfo modelleerimise (BIM) ja hoone energiatõhususe vastu viis ta enesetäienduseks Tallinna Tehnikaülikooli hoonete energiatõhususe magistriõppesse. Paralleelselt õpingutele osales Egert BIM-alaste rakendusuuringute läbiviimisel, mis andis BIM modelleerimis-, juhtimis- ja kvaliteedikontrolli tarkvaradest põhjaliku ülevaate ja nende kasutusoskuse. Lisaks on Egertil kaheaastane kogemus Tallinna Tehnikakõrgkooli CAVEi (BIMi visualiseerimine virtuaalreaalsuses) koordinaatorina, mis on tõestanud BIMi positiivset mõju nii meeskondade-sisesele kui -vahelisele koostööle.

 

Ta on veendunud, et sidusa ehitusinfo juhtimispõhimõtteid järgiva meeskonnaga saab kujundada optimaalse sisekliima ja energiatõhususe ka kõige keerukamates hoonetes.

  • 11. märtsist 2013 10. märtsini 2014 aitas O3 Inseneribüroo OÜ-l põhivara ja rakendustarkvara soetada EAS Starditoetus.

    18. septembrist 2014 kuni 17. septembrini 2015 aitas O3 Inseneribüroo OÜ-l rakendustarkvara soetada EAS Kasvutoetus.

  • O3 Technology | 2019