O3 meeskond teostab kõik oma lahendused
BIM (Building Infomation Modeling) süsteemis, et anda tellijale parim ülevaade projekteeritavast projektist.
Võtke julgelt ühendust +372 5387 0338,
tulge kohale Endla 69, Tallinn või küsige kohe hinnapakkumist info@o3.ee.
„Engineering is a form of art
and has filled the world with things of obvious visual beauty but also with subtle forms“
- Louis Brown

O3 TECHNOLOGY OÜ

 

 

Ehitusprojektide juhtimine, sh:

 

– Peaprojekteerimine

 

– Projekteerimise projektijuhtimine

 

– Projekteerimisalane konsultatsioon

 

 

Tehnosüsteemide projekteerimine, sh:

 

– Soojusvarustuse projekteerimine

 

– Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide projekteerimine

 

– Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide

   projekteerimine

 

– Tugev- ja nõrkvoolu ning automaatikasüsteemide projekteerimine

 

 

Hoonete energiatõhususe projekteerimine, sh:

 

– Energiatõhususarvutuste ja projektide koostamine

 

– Energiamärgiste koostamine

 

 

Meil on head koostööpartnerid, kes teostavad BIM süsteemis ka hoonete arhitektuurset, konstruktiivset ja tuleohutuse alast projekteerimist.

11. märtsist 2013 10. märtsini 2014 aitas O3 Inseneribüroo OÜl põhivara ja rakendustarkvara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse programm.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kasvutoetuse programm aitas O3 Inseneribüroo OÜ-l 18. septembrist 2014 kuni 17. septembrini 2015 soetada rakendustarkvara.
O3 Inseneribüroo | 2016