Eriosade
projekteerimine

O3 meeskonna eesmärgiks on pakkuda klientidele kõrge kvaliteediga projekteerimislahendusi ja nõustamist ideetasandilt ehituse läbiviimiseni.

 

Kogu projekteerimine toimub BIM (Building Information Modeling) ehk ehitusinformatiivse modelleerimise süsteemi järgi. BIM on kasvav trend ning paljud tellijad on juba huvi tundnud uudse tehnoloogia rakendamise võimaluste vastu, maksimeerimaks projekti tulemuslikkust.

 

BIM ei ole vaid 3D projekteerimine. Iga sein, seade või toru, mis paigaldatakse projekti, sisaldab informatsiooni – näiteks pikkust, ruumala, massi, soojusjuhtivust, maksumust, tootjat jne. Selle informatsiooni alusel on võimalik arhitekti poolt koostatud mudelist ühe nupuvajutusega välja arvutada näiteks kogu hoone soojuskoormus ja aastane küttekulu, samuti hoone ja ka kogu elukaare maksumus.

 

Hoone elukaare jooksul läheb ruumide kütmiseks, jahutamiseks ning vee- ja elektrikulu tarbeks umbes 75% hoone summaarsest maksumusest. Ülejäänud 25% maksumusest moodustab materjalide tootmine, hoone ehitamine ja lammutamine. Seetõttu on väga tähtis juba hoone eskiisprojektist alates kasutada BIM meetodeid, et varajases staadiumis kõige tõhusam lahendus leida.

 

 

  • 11. märtsist 2013 10. märtsini 2014 aitas O3 Inseneribüroo OÜ-l põhivara ja rakendustarkvara soetada EAS Starditoetus.

    18. septembrist 2014 kuni 17. septembrini 2015 aitas O3 Inseneribüroo OÜ-l rakendustarkvara soetada EAS Kasvutoetus.

  • O3 Technology | 2019