Ettevõte

2011. aastal tuli ambitsioonikatel inseneridel idee midagi oluliselt projekteerimise juures muuta. Tellijale paberkujul projektide väljastamine pidi jääma minevikku.

 

Idee oli järgmine: juba projekteerimise faasis püüelda sama põhjalikkuse ja täpsuse poole nagu hiljem projekti realiseerides ja tehnovõrke ehitades. Idee teostamiseks on ettevõte kasutusele võtnud BIM (Building Information Modeling) tehnoloogia, mis võimaldab ”iga toru ja juhtme” virtuaalselt ning kolmedimensiooniliselt tema täpses tulevases asukohas ekraanile tuua ja seeläbi erinevate projektiosade paikapidavust ja ühilduvust kontrollida. Kõigele lisaks aitab selline lähenemine arvestada ka ehituse täpset hinda – iga mutter, polt ja kruvi on täpselt loendatav ning hinnakalkulatsioon on vaid ühe nupuvajutuse kaugusel.

 

Ettevõte koosneb nüüdseks oma ala parimatest BIM inseneridest, kelle eesmärgiks on pakkuda tellijale professionaalseid ja kõrgekvaliteedilisi projekteerimislahendusi.

 

O3 grupp kasutab oma töös viimaseid Autodesk’i (Revit ja AutoCAD) BIM tarkvarapakette ja energiasimulatsiooni tarkvara IDA ICE. Toetusprogrammidena kasutatakse CADS Planner Electric ning VK-torustikud (AutoCAD lisana).

 

O3 grupp omab arhitekti ja inseneri erialast vastutuskindlustust, mille ühe kahjunõude hüvitamise ülempiiriks on

32 000€. Kindlustusandjaks on valitud ERGO Insurance SE.

 

Ettevõte on registreeritud Majandustegevuse Registris (MTR)

 

– EEP003746, EEP002617 –  Projekteerimine

– TEL002925, TEL002170 –   Elektritööd

– FPR000441, FPR000414 –  Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine

 

 

Koostööpartnerid

  • 11. märtsist 2013 10. märtsini 2014 aitas O3 Inseneribüroo OÜ-l põhivara ja rakendustarkvara soetada EAS Starditoetus.

    18. septembrist 2014 kuni 17. septembrini 2015 aitas O3 Inseneribüroo OÜ-l rakendustarkvara soetada EAS Kasvutoetus.

  • O3 Technology | 2019